Sehari Sepotong Hadith

Sunday, 11 March 2012

Analisa kelemahan OTI1

Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru berdasarkan analisa jawapan murid dalam OTI1:
1. Konsep Inferens dan Pemerhatian:
    - keliru / bertukar antara Inferens dan Pemerhatian
    - Tiada perbandingan
    - Jawapan umum / bukan format pemerhatian / inferens

2. Pembacaan POLA / CORAK.
    - Cuai
    -

3. Mencari Pemboleh Ubah
     - bertukar antara WTC / WTO
     - parameter yang keliru / tidak jelas spt:dua botol yang serupa

4. Hubungan / kesimpulan yang tidak mengikut format:
    - wtc berbeza menyebabkan wto berbeza
    - semakin bertambah jenis permukaan........
    - jika permukaan licin......
    -

5. Tidak mengambil maklumat yang diberi dalam soalan

6. tidak garis kata kunci

Jika murid cg2 melakukan kesilapan di atas, baiki dengan segera kerana ini adalah kesalahan asas yang tak sepatutnya berlaku....
Menyebabkan kehilangan markah yang banyak...

Iklan