Sehari Sepotong Hadith

OTI 2012

SKIMA PRA PERCUBAAN TAHUN 6 2012

Bahagian A:

NO. SLN.
JAWAPAN
TAJUK
ARAS
1
D
Keperluan Asas Manusia
R
2
D
Perlindungan Diri Haiwan
R
3
D
Adaptasi Tumbuhan Dengan Alam Sekitar
S
4
D
Mikroorganisma
R
5
D
Cara Penyebaran Biji benih
R
6
A
Tujuan Haiwan Hidup Bersendirian
R
7
D
Kemusnahan Alam Sekitar
S
8
B
Isipadu Cecair
T
9
B
Sumber Tenaga
T
10
D
Perubahan Tenaga
S
11
B
Litar Elektrik
S
12
D
Jenis Daya
R
13
A
Kesan Daya
R
14
D
Kelajuan
T
15
B
Sifat
T
16
C
Kitar Air
S
17
D
Pengurusan Sisa
S
18
D
Kebersihan Sumber Air
R
19
A
Pengawetan Makanan
S
20
C
Kaedah Pengawetan Makanan
S
21
B
Kesan Pencemaran
T
22
C
Jarak Relatif Bulan, Bumi & Matahari
R
23
C
Fasa-fasa Bulan
S
24
C
Gerhana Bulan
S
25
A
Gerhana Matahari
T
26
D
Bentuk Objek
S
27
C
Mesin Kompleks
S
28
C
Kestabilan Objek
R
29
C
Mesin Kompleks
S
30
A
Sumbangan Teknologi
R


 Bahagian B:


SKIMA  SAINS  PRA PERCUBAAN  BAHAGIAN  B.
  

1.               1.            (a)       Tumbuhan / pucuk bergerakbalas terhadap cahaya matahari.
             (b)       (i)         -Tempat penyiasatan
                        -Jenis /saiz awal / masa penanaman tumbuhan
                        -Jumlah air / cahaya matahari / baja
                        -Saiz / jenis kotak
                        -Saiz lubang kotak
                        -Saiz pasu
                        -Jenis / jumlah tanah
                        *Tolak : -Bentuk kotak
                                       -Bilangan daun / bunga
                                       -Saiz bunga / daun
                                       -Bentuk / jenis pasu
               (ii)        Arah pucuk / bunga // pergerakan pokok
               (c)        Kekuningan / layu / mati
                           *Tolak : Semakin kecil
  
2.    2.       (a)       Mengkaji hubungan antara kedudukan lampu suluh dengan bentuk
                            bayang- bayang
                 (b)       (i)         Kedudukan lampu suluh
                             (ii)        Bentuk bayang-bayang terhasil
(c)        Kedudukan lampu suluh berubah / berbeza, bentuk bayang-bayang berubah / berbeza

3.         (a)       -Menyiasat hubungan antara jenis bahan dengan perubahan warna
                          kertas litmus
                                -Menyiasat hubungan antara rasa bahan dengan perubahan warna
                                kertas litmus
                   (b)       (i)         jenis / rasa bahan
                              (ii)        perubahan warna kertas litmus
                              (iii)       keadaan bahan ( cth: lembap / larutan / cecair )
                                    *Tolak : Jenis kertas litmus

(c)        Jika rasa bahan masam, maka kertas litmus biru bertukar menjadi merah, ia adalah asid
      Jika rasa bahan pahit, maka kertas litmus merah bertukar menjadi biru, ia aadalah alkali
      Jika rasa bahan tawar, maka kertas litmus tidak bertukar warna, ia adalah neutral

*Nota : Jawapan mesti mengandungi kesimpulan untuk asid dan alkali. Kesimpulan untuk neutral adalah tambahan.       4.         (a)       Mengkaji hubungan antara kedudukan / jarak planet dari Matahari
                               dengan tempoh  masa untuk satu pusingan mengelilingi Matahari
                    (b)       Berkurang, bertambah, berkurang, bertambah
                    (c)                Diantara planet T dan R / Selepas T, sebelum R / T, J, R
                             *Tolak : - Selepas T
                                           - Sebelum R

  (d)       Semakin bertambah jarak planet dari Matahari, semakin bertambah tempoh masa untuk satu pusingan mengelilingi Matahari

       5.         (a)       Bertambah / meningkat / menaik
                   (b)       100 gram ( unit mesti ditulis )
 (c)        Semakin bertambah bilangan lipatan kertas, semakin bertambah jumlah bebanan yang dapat ditampung
  (d)       Semakin bertambah ketebalan kertas, semakin bertambah berat bebanan yang dapat ditampung
            *Nota : Sebalik dan terbalik – diterima
   

No comments:

Iklan