Sehari Sepotong Hadith

Wednesday, 1 August 2012

Peruncingan Percubaan 2012


Soalan
Tajuk
1
Keperluan Asas Haiwan
2
Kepupusan Haiwan
3
Struktur Pernafasan Haiwan
4
Persaingan Antara Hidupan
5
Tindakbalas Tumbuhan Terhadap Keperluan Asas
6
Pengukuran - Berat
7
Kelajuan
8
Suhu Cecair
9
Kelajuan
10
Pengembangan / Pengecutan Bahan - Cecair
11
Sifat Bahan - Pepejal
12
Pengembangan / Pengecutan Bahan - Pepejal
13
Jenis Daya
14
Sifat Bahan – Legap / Lut Sinar / Lut Cahaya
15
Kelajuan
16
Suhu
17
Asid / Alkali / Neutral
18
Pengurusan Bahan Buangan
19
Sifat Bahan - Keapungan
20
Sifat / Ciri-ciri Cecair
21
Perbandingan Saiz Bumi, Bulan dan Matahari
22
Kedudukan Planet
23
Kejadian Siang dan Malam
24
Gerhana Matahari
25
Fasa-fasa Bulan
26
Had Keupayaan Manusia
27
Perkembangan Teknologi - Bidang Komunikasi
28
Mesin Kompleks
29
Mesin Ringkas
30
Kestabilan

No comments:

Iklan