Sehari Sepotong Hadith

Thursday, 9 August 2012

Skima Percubaan 2012- SAINS


CADANGAN SKIMA PERCUBAAN UPSR 2012
Bahagian A:
Soalan
Jawapan
Tajuk
1
C
Keperluan Asas Haiwan
2
D
Kepupusan Haiwan
3
C
Struktur Pernafasan Haiwan
4
D
Persaingan Antara Hidupan
5
C
Tindakbalas Tumbuhan Terhadap Keperluan Asas
6
C
Pengukuran - Berat
7
D
Kelajuan
8
A
Suhu Cecair
9
B
Kelajuan
10
C
Pengembangan / Pengecutan Bahan - Udara
11
C
Sifat Bahan - Pepejal
12
C
Pengembangan / Pengecutan Bahan - Pepejal
13
A
Jenis Daya
14
B
Sifat Bahan – Legap / Lut Sinar / Lut Cahaya
15
A
Kelajuan
16
C
Suhu
17
A
Asid / Alkali / Neutral
18
B
Pengurusan Bahan Buangan
19
A
Sifat Bahan - Keapungan
20
D
Sifat / Ciri-ciri Cecair
21
D
Perbandingan Saiz Bumi, Bulan dan Matahari
22
D
Kedudukan Planet
23
D
Kejadian Siang dan Malam
24
A
Gerhana Matahari
25
A
Fasa-fasa Bulan
26
D
Had Keupayaan Manusia
27
D
Perkembangan Teknologi - Bidang Komunikasi
28
A
Mesin Kompleks
29
C
Mesin Ringkas
30
C
Kestabilan

Bahagian B
Soalan 1:
a.     Pergerakan burung lebih jauh berbanding sebaran melalui mekanisma letupan//burung berupaya / bertenaga untuk bergerak lebih jauh.
b.     Biji benih W berada jauh dari induknya  berbanding X
(tidak terikat pada jawapan a)
c.     Cara penyebaran / pencaran (biji benih)
d.     Menyiasat hubungan antara cara pencaran/penyebaran (biji benih) dengan jarak biji benih.
Soalan 2:
a.     Bacaan thermometer // suhu air (panas dalam bekas)
b.   Terima sebarang nombor kurang daripada 0oC /(Suhu menurun) / Tolak: Jika jawapan ditulis dalam bentuk jeda(range)
cth: -10 oC -0 oC
c.     Jika suhu air meningkat, Maka bacaan thermometer meningkat (sebalik)
d.     Jika jumlah haba bertambah, Maka bacaan thermometer meningkat (sebalik)
Soalan 3:
a.     Menyisat hubungan antara (bilangan) Bulan dengan Kualiti Air (sungai)
b.     (bilangan) Bulan // Kualiti Air (sungai)
c.     Menurun/berkurang
d.     Jika (bilangan) Bulan  bertambah, Maka Kualiti Air (sungai) menurun.
Soalan 4:
a.     Ketiga-tiga Bandar berada pada kedudukan yang berbeza / berlainan atas permukaan Bumi.//Bumi berputar di atas paksinya//Z menerima cahaya matahari lebih awal berbanding Bandar lain// W berada dalam garid lurus dengan matahari berbanding yang lain.
( Rejek: W lebih dekat dengan matahari)
b.     i. Kedudukan Bandar (atas permukaan Bumi)
ii. Masa (bagi tiga Bandar)
c.     12 tengahmalam / 12am. (mesti ada unit)

Soalan 5:
a.     Menyiasat hubungan antara Diameter Roda dengan Masa Yang diambil untuk mengisar sebangkah ais.
b.     Saiz / jenis / bentuk ais // kelajuan putaran roda // ketajaman mata mesin.
c.     Menurun / berkurang
d.     Jika jumlah daya yang dikenakan ke atas roda bertambah, Maka Masa yang diambil untuk mengisar sebongkah ais berkurang. (sebalik)

No comments:

Iklan